• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
   Zmluva 89/2023 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku 74/4/2023 s DPH 25.09.2023 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Ing. Michal Jančo riaditeľ školy 25.09.2023
   Zmluva 88/2023 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku 75/4/2023 s DPH 25.09.2023 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Ing. Michal Jančo riaditeľ školy 25.09.2023
   Zmluva 86/2023 Zmluva o dielo č. 4/2023 15 360,00 s DPH 18.09.2023 APM, s. r. o. Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Ing. Michal Jančo riaditeľ školy 18.09.2023
   Zmluva 85/2023 Kúpna zmluva č. 7/2023 42 999,99 s DPH 18.09.2023 INMEDIA, spol. s r. o. Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Ing. Michal Jančo riaditeľ školy 18.09.2023
   Zmluva 84/2023 Kúpna zmluva č. 8/2023 19 289,94 s DPH 18.09.2023 INMEDIA, spol. s r. o. Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Ing. Michal Jančo riaditeľ školy 18.09.2023
   Zmluva 83/2023 Darovacia zmluva CC/23/17 s DPH 08.09.2023 Siemens s.r.o. Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Ing. Michal Jančo riaditeľ školy 08.09.2023
   Zmluva 82/2023 Kúpna zmluva č. 5/2023 20 449,97 s DPH 07.09.2023 INMEDIA, spol. s r. o. Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Ing. Michal Jančo riaditeľ školy 07.09.2023
   Zmluva 81/2023 Kúpna zmluva č. 6/2023 49 633,00 s DPH 04.09.2023 Vehox,s.r.o. Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Ing. Michal Jančo riaditeľ školy 04.09.2023
   Zmluva 80/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo N 14/2023 s DPH 31.08.2023 UNIKOV, s.r.o. Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Ing. Michal Jančo riaditeľ školy 31.08.2023
   Zmluva 79/2023 Kúpna zmluva č. 4/2023 1 999,80 s DPH 31.08.2023 Novocasing Nitra s.r.o Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Ing. Michal Jančo riaditeľ školy 31.08.2023
   Zmluva 78/2023 Kúpna zmluva č. 3/2023 2 536,14 s DPH 28.08.2023 HOMOLKA s.r.o. Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Ing. Michal Jančo riaditeľ školy 28.08.2023
   Zmluva 77/2023 Kúpno - predajná zmluva č. 2/2023 660,00 s DPH 25.08.2023 Dušan Zeman Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Ing. Michal Jančo riaditeľ školy 25.08.2023
   Zmluva 76/2023 Kúpna zmluva č. 2/2023 8 037,26 s DPH 25.08.2023 Jakub Ilavský, s.r.o. Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Ing. Michal Jančo riaditeľ školy 25.08.2023
   Zmluva 75/2023 Zmluva o nájme služobného bytu č. 1/2023 s DPH 14.08.2023 Ing. Horáček Peter Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Ing. Michal Jančo riaditeľ školy 14.08.2023
   Zmluva 74/2023 Kúpna zmluva č. Z20238380_Z 665,90 s DPH 11.08.2023 mediaTip.sk, s.r.o. Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Ing. Michal Jančo riaditeľ školy 11.08.2023
   Zmluva 73/2023 Zmluva o dielo č. 3/2023 2 349,83 s DPH 03.08.2023 Stanislav Novosad Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Ing. Michal Jančo riaditeľ školy 03.08.2023
   Zmluva 72/2023 Zmluva o dielo č. 2/2023 11 954,64 s DPH 27.07.2023 EF Slovakia s.r.o. Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Ing. Michal Jančo riaditeľ školy 27.07.2023
   Zmluva 71/2023 Dohoda o grante Erasmus+ 2023-1-SK01-KA122-VET-000124786 s DPH 11.07.2023 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Ing. Michal Jančo riaditeľ školy 11.07.2023
   Zmluva 70/2023 Zmluva o dielo č. 1/2023 7 900,00 s DPH 06.07.2023 Okienkovo s. r. o. Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Ing. Michal Jančo riaditeľ školy 06.07.2023
   Zmluva 69/2023 Zmluva o poskytnutí grantu č. STMIC23_67 873,00 s DPH 06.07.2023 Nadácia Pontis Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Ing. Michal Jančo riaditeľ školy 06.07.2023
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/994